MONUMENTUL VIII

CUPRINS

 Monumentele si istoria lor

Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău la începutul secolului al XX-lea (Stela Chepea, Bobi Apăvăloaei)
Moșia și conacul familiei Lambrino de la Chioaia – Vaslui (Lucian-Valeriu Lefter)
Biserica „Sfinții Împarați Constantin și Elena“ din satul Mălăiești, comuna Vutcani, județul Vaslui – ctitorie a lui Constantin Corbu (Maria Popa)
Casa Hagi Prodan din Ploiești (Gabriela Nicolau)
Biserica și conacul de la Cândești, județul Buzău (Mircea Tănase)
Monumentul Vânătorilor din Ploiești (Cristian Scarlat)
Palatul Culturii din Iași si heraldica sa (Sorin Iftimi)
Uzina hidroelectrică Sinaia (Liana Dobrinescu)
Castelul Peleș – ctitoria regelui Carol I (Ruxanda Beldiman)

Arhitectură si urbanism

Vechiul parcelar ieșean și modificările sale până în perioada interbelică (Doina Mira Dascălu)
Regenerare urbană prin intervenții artistice (Maria Urmă)
Conceptul de locuire în Bucureștii epocii regelui Carol I (Cezara Mucenic)
Parcul Carol din București (Ruxandra Neamțu)
Biserica Cuțitul de Argint (Anca Filip)
Arhitectul Dimitrie Maimarolu (Iosef Kovacs)

Restaurare, conservare si valorificare

Intervenții asupra picturii murale la biserica „Sfântul Nicolae“ Popăuți (Carmen Cecilia Solomonea)
Degradări ale picturii murale – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică (Bogdan Ungurean)
Intervenții de restaurare specifice picturii tempera pe suport de lemn – prezentare cazuistică (Cornelia Bordașiu)
Restaurarea unui ansamblu monumental de mobilier original din Palatul Culturii (Ioan Pop, Mircea Gheorghiu, Ionuț Terciu)
Restaurarea a două tablouri la mănăstirea Sucevița (Maria Lungu)
Mărturii ale tehnologiilor textile medievale – textilele arheologice de la Mănăstirea Căpriana (Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu)
Proiectul de restaurare-consolidare a Palatului de Justiție din București (Cristina Ionescu)
Locuințe boierești neoclasice din Iași (Ioan Sasu)
Consolidare, restaurare, reparații capitale și amenajare la „Casa Sofian” Botoșani (Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Dan Vasilescu)
Consolidare, restaurare la biserica „Sfinții Teodori” Iași (Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Dan Vasilescu)
Aspecte ale lucrărilor de consolidare, restaurare și amenajare la Palatul Culturii Iași (Victor Mihalache, Virgil Aur, Corneliu Ciobănașu)
Consolidarea corpului B al Liceului „Mihai Eminescu” din Iași – Casa Mavrocordat (Adrian Puișor)
Folosirea materialelor similare originalului versus reversibilitatea intervenției (Bogdan Gavrilean)
Plasma de înaltă frecvență – prezent si viitor (Dorina Rusu, Ghiocel Ioanid, Ana Maria Vlad, Carmen Marian, Aurelia Ioanid, Anăstăsoaie Doina, Rodica Muresan)
Sistem de combatere a igrasiei cu soluții alcaline înghețate (Dănuț Babor)

Patrimoniu

100
Carol I – promotor al culturii naționale (Adrian Crăciunescu)
Carol I – activitatea legislativă în domeniul protejării monumentelor (Florentina Manuela Tăbăcilă, Cornelia Stoica)
Restaurări în Țara Românească în perioada regelui Carol I (Alexandra Chiliman-Juvara)
Monumente navale în timpul regelui Carol I (Ion Râsnoveanu)
Carol I si Buzăul (Cătălin Constantin Dinu)
Carol I pe meleaguri vasluiene (Viorica Zgutta)
Școala de Poduri și șosele din Franța – prima școală de ingineri în acest domeniu din lume (Păulică Răileanu, Raluca Chiriac)
Aspecte inedite privind istoria clădirii Școlii Politehnice București (Alin Spânu, Paula Spânu)
Curentul Art Nouveau (Cristina Andrei, Radu Andrei)
Mosia Solești din județul Vaslui (Maria Popa)
Așezămintele culturale de la Vălenii de Munte. Monumente de arhitectură din sec. XVIII – XIX – LEA (D. Popescu)
Monumente ale Rezistenței armate anticomuniste din România (Liviu Țăranu)
Glosse privitoare la istoria arhitecturii Iașilor (Sorin Iftimi)