MONUMENTUL XI

Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor
Ediþia a XI-a, Iași, 2009
Volum coordonat de Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim și Sorin Iftimi

Copertã: G.D. Patrauceanu / Traducere și corecturi la rezumatele în engleză: Coralia Costaș  / Tehnoredactare: Ovidiu Bișog
Materialele din acest volum au fost prezentate în cadrul Simpozionului Național „Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a XI-a, Iași, 2009. Întreaga responsabilitate pentru conținutul științific al textelor publicate aparține autorilor. Succesiunea textelor urmează, în general, ordinea cronologică a temelor abordate, cu excepția comunicărilor trimise de autori într-o fază avansată a tehnoredactării acestei ediții.
ISSN 1844-9042

CUPRINS

Articol
Pagina
Probleme ale cronologiei monumentelor epocii mușatine din Suceava (Mircea D. Matei)
7
Biserica Tălpălari din Iași și ctitorii ei (Mihai-Bogdan Atanasiu)
17
Monumente de cult dispărute din orașul Pitești (Spiridon Cristocea, Marius Păduraru)
39
Vechi planuri privitoare la Ulița Târgului de Sus din Iași (Bd. Independenței) (Sorin Iftimi)
69
Stemele de pe mormintele criptei bisericii reformate de la Idrifaia1 (Szekeres Attila István)
87
Schitul Gol(o)gofta din ținutul Vaslui, în anii de dinaintea secularizării averilor mănăstirești (Lucian-Valeriu Lefter)
99
Biserica „Sfânta Parascheva” din Târgu Frumos. Vechi obiecte de patrimoniu regăsite (Florina-Georgiana Gheorghică)
129
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de la Bârzești-Vaslui (Maria Popa, Doina Rotaru)
137
Proiecte edilitare în Iașii primei jumătăți a secolului al XIX-lea. Piața de la biserica „Sfântul Ilie” (Dan Dumitru Iacob) 
57
Biserica „Mitocul Maicilor” din Iași (Aurica Ichim)
171
Biserica mănăstirii Neamț, monumentum princeps al Moldovei (Liviu Brătuleanu)
189
Orașul Dumbrăveni, jud. Sibiu. Un sit urban istoric neprotejat (Iozefina Postăvaru) 
237
Patronajul Mitropoliei Moldovei și Sucevei asupra bisericii „Sf. Gheorghe” din Suceava, vechea catedrală a Mitropoliei, și problema restaurării acesteia (secolul al XlX-lea) (Ion I. Solcanu)
261
Pictura bisericilor din nordul Moldovei ca raport între compoziția picturală și forma arhitecturală (Maria Urmă)
271
Rolul marilor ierarhi moldoveni în promovarea arhitecturii neoclasice (Ioan Sasu)
287
O biserică și un pictor italian la Iași în 1859 (Tereza Sinigalia, Andrei Vretos)
309
Biserica de la Curtea Veche din București: etape, evoluții, transformări (Nicoleta Șerban)
329
Președința Principelui George Bibescu de la Paris. Componente artistice (Alexandra Chiliman Juvara)
341
Casa Hurmuzachi – o mărturie a prezenței românești la Cernăuți (Ilie Luceac)
349
Comori de artă religioasă la biserica „Sf. Nicolae” din Roznov (Silviu Văcaru, Iulian Vasile)
359
Arhitectura bisericii – expresie a afirmării identității cultural-religioase în comunitățile multietnice. Studiu de caz: Sulina (Anca Filip)
393
Biserica „Sfântul Gheorghe” din Ivești (Radu Moțoc)
409
Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Valea Călugărească, jud. Prahova – o operă mai puțin cunoscută a arhitectului Ion Mincu (Mircea Tănase)
427
„Mănăstirea dintr-un lemn” a aviatorilor și marinarilor români (Ion Giurcă)
437
Casele boierești din București – Calea Victoriei (Narcis Dorin Ion)
451
Monumentele de for public din centrele orașelor. Studiu de caz: creațiile sculptorului Ioan Schmidt-Faur (Virgiliu Z. Teodorescu)
463
Evoluția sistematizării centrului capitalei în opinia mareșalului Ion Antonescu (1942) (Alin Spânu)
509
Un episod din Odiseea odoarelor mănăstirești cuprinse în tezaurul de la Moscova (Ioan Opriș)
519
Protecția patrimoniului construit din zone protejate situate în București (Dan Lungu)
533
Cercetarea arheologică în centrele istorice – obligație sau întâmplare? (Dana Mihai)
543
Începutul reabilitării centrului istoric al stațiunii Băile Herculane – soluții și limite (Constantin Juan-Petroi)
553
Globalizare versus restaurare. Repere istorice pierdute, recuperate, integrate sau reconstituite? (Ruxandra Nemțeanu)
565
Biserica „Sfinții Arhangheli” din Scânteia, jud. Iași (Stela Cheptea)
575
Decorul parietal al bazilicii episcopale de la Histria (sec. VI d. Chr.) (Ioan Iațcu)
585
Pictura murală a bisericii „Sfântul Gheorghe” Hârlău. Aspecte preliminare (Carmen Cecilia Solomonea)
603
Reabilitarea turnului de intrare al Mănăstirii Golia. Starea tehnică, posibilități de consolidare (Adrian Mihalache, Bogdan Ioan, Constantin Ioan)
609
Consolidare-restaurare la Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa (Elena Maftei)
647
Aspecte ale stării de conservare a iconostasului din biserica de lemn „Dragoș Vodă” din comuna Putna – jud. Suceava (Stelian Onica, Merișor Dominte)
655
Consolidare, restaurare și amenajare la Şcoala nr. 36 „Vasile Conta” din Iași (Adrian Puișoru)
663
Spectromicroscopul – instrument de investigare microinvazivă a operei de artă (Petrescu Ioan, Bokor Alexandru)
669
Tehnici nedistructive de analiză a patrimoniului religios (Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Corneliu Oniscu)
681
Patrimoniul textil religios – între conservare și funcționalitate (Carmen Marian)
689
Datarea picturii iconostasului de la biserica „Banu” din Iași (Cornelia Bordașiu)
695
Evidențierea picturii originale – tehnici în intervențiile de îndepărtare a revenirilor ulterioare (Bogdan Ungurean)
707
Noi documente privitoare la restaurarea bisericii „Banu” din Iași, în a doua parte a secolului al XIX-lea (Aurica Ichim)
719