MONUMENTUL X

Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor
Ediţia a X-a, Iași, 2008
Volum coordonat de Sorin Iftimi, Aurica Ichim și Lucian-Valeriu Lefter

Copertã: G.D. Patrauceanu / Traducere și corecturi la rezumatele în engleză: Coralia Costaș / Tehnoredactare: Ovidiu Bișog
Materialele din prezentul volum au fost prezentate în cadrul Simpozionului Național „Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a X-a, Iași, 2008. Întreaga responsabilitate pentru conținutul științific al textelor publicate aparține autorilor.

ISSN 1844-9042

CUPRINS

Volumul I

Privilegiul comercial acordat lipovenilor de către Alexandru cel Bun, la 8 octombrie 1408. Repere posibile (Mircea D. Matei)
7
Măsuri de sistematizare a zonei centrale a orașului Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Demolarea „baratcelor” (Dan Dumitru Iacob)
17
Vechi planuri privitoare la Ulița Palatului Domnesc din Iași (Strada Palat) (Sorin Iftimi)
39
Planuri privitoare la proprietățile dintre Ulița Mare și Ulița Strâmbă din Iași (sfârșitul secolului al XVIII-lea) (Sorin Iftimi)
69
Un izvod de cheltuieli privitor la refacerea casei Ghica din strada Banu – Iași (1835-1841) (Aurica Ichim)
87
Amintirea imaginii: Casele Motăș din Piața Unirii (Lucian-Valeriu Lefter)
99
Tipografiile grecești din capitala Moldovei (secolele XVII-XIX) (Gheorghe Macarie)
129
Orașul Iași, capitală a României în anii 1916-1918 (Virgiliu Z. Teodorescu)
137
Relațiile între Sibiu și Iași în secolul al XX-lea (Vasile Ciobanu)
157
Orașul Iași: conservarea imaginilor tradiționale (Maria Urmă)
171

Volumul II

Asistența statului român pentru bisericile din afara țării (1918 – 1944) (Ioan Opriș)
9
Vechi autori și bisericile Bucovinei – încercare de recuperare a unui monument (Tereza Sinigalia)
31
Biserica mănăstirii Neamț, monumentum princeps al Moldovei (Liviu Brătuleanu)
49
Două monumente de cult construite de arhitectul ceh Josef Hlavka la Cernăuți (Ilie Luceac)
79
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Tatomirești, comuna Rebricea, jud. Vaslui (Maria Popa, Doina Rotaru)
87
Castelul brâncovenesc de la Sâmbăta de Sus (Radu Moțoc)
113
Case și destine: familia Tuduri din Bârlad (Elena Monu)
129
Aspecte urbanistice și imaginea orașelor din Secuime în secolul al XIX-lea (Judit Pál)
135
Un conac boieresc dispărut: „Casa Rahftivanu” (sat Poiana, jud. Suceava) (Anca Filip)
147
Dispariția cimitirelor vechi din Sibiu, efect al modernizării urbane (Mihaela Grancea)
155
Repere social-economice și interculturalitatea în evoluția urbană a orașelor sud-bănățene (secolele XIX-XX) (Constantin Juan-Petroi, Iulian Nedelcu, Sanda Nastasia Baboniu)
165
Considerații asupra rolului social al Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel la cumpăna secolelor XIX-XX (Daniela Giugea)
187
Aspecte ale plasticii monumentelor funerare din cimitirul „Sf. Gheorghe” din Pitești (Adriana Micu)
193
Istoria unei vechi reședințe domnești: Palatul Ghica din Căciulați (Ilfov) (Narcis Dorin Ion)
203
A fost odată un monument la Racovițeni (Mircea Tănase)
225
Opere comemorative de război pe lista monumentelor istorice (Ion Giurcă)
239
Monumentele și Cimitirul eroilor români de la Haltingen (Germania) (Cătălin Fudulu)
247
Sediul Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale – locație și proprietari (1908-1949) (Alin Spânu)
255
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” la 100 de ani de la apariție (Radu Moțoc, Alexandru Budișteanu)
261
Stemele din biserica reformată de la Căpeni – un ansamblu unic de heraldică publică și privată
(Szekeres Attila István, Tudor Radu Tiron)
329
Schitul Sihla, un colț de paradis și o umbră de tristețe (Silviu Văcaru)
359
Miron Barnovschi Moghilă voievod (Ion Muscalu)
367
Revitalizarea „Ansamblului Golescu” din Câmpulung Muscel (Alexandra Chiliman Juvara)
377
Restaurarea decorației Hotelului Bulevard din București. Studiu de caz (Iulian Olteanu, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, Ana-Maria Vlad)
387
Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, sat Feredeni, comuna Deleni, jud. Iași (Ioan Sasu)
399
Conservarea pasivă în clădirile monument istoric: între deziderat și realitate (Ana Maria Vlad)
411
Similitudini ale repertoriului decorativ în arhitectura eclectică din Europa între 1860 și 1914. Studiu de caz: Viena și București (Johannes Weber, Mirela Weber)
419
Patrimoniul construit al Bucureștiului este în mare pericol (Dan Lungu)
435
Considerații asupra cercetărilor analitice privind restaurarea suprafețelor de arhitectură (Ileana Kisilewicz)
455
Clădiri din Sinaia propuse a fi clasate. Direcții de cercetare (Ruxandra Nemțeanu)
463
Modernizarea imobilului din str. Doamnei, nr. 20, București. Studiu de caz (Laurențiu Tudor Spoială)
475
Consolidarea corpului B al Liceului „Mihai Eminescu” din Iași (Casa Mavrocordat) (Adrian Puișoru)
483
Biserica „Sfântul Nicolae” Dorohoi – efectele acțiunii factorilor biotici și abiotici la pictura murală (Carmen Cecilia Solomonea, Alina Budianu)
491
Deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți – Botoșani (O. Marincaș, M. Pascal, J. Weber, C. Solomonea)
505
Microtestele în stabilirea metodologiei de intervenție la iconostasul de la Biserica „Banu” – Iași (Cornelia Bordașiu, Bogdan Ungurean)
515
Starea de conservare a iconostasului bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, Mănăstirea Dragomirna – jud. Suceava (Stelian Onica, Merișor Dominte)
527
Meșteșuguri textile – preistorie și actualitate (Carmen Marian)
535
Reabilitarea monumentului de for public „Obeliscul Leilor” din Iași (Adrian Mihalache, Ioan Sasu)
541
Consolidarea și restaurarea „Palatului Copiilor” din Iași. Avarii structurale, investigații și concept de consolidare (Vasile Dascălu, Cătălina Popa)
555
Reabilitarea, valorificarea și restaurarea unor vestigii arheologice din Complexul Mănăstirii Tazlău (comuna Tazlău, județul Neamț) (Smaranda Gâlea)
571
Restaurarea unei statuete policrome „Budha” provenind de la conacul Bellu de la Urlați (Ioan Pop, Mircea Gheorgiu, Remus Ioan Popa)
597
Crearea resurselor culturale digitale complexe privitoare la tradiția românească a prelucrării lemnului în context european – REDLEMN (Margareta Mihăilescu)
609