Autor – Stela Cheptea

Localitatea Scânteia, deşi foarte veche, apare cu acest nume în documente târzii, la începutul secolului al XVII-lea. Astfel, într-un act de vânzare, datat 1607-1608, localitatea era numită Scănteeşti pe  Rebricea. În acel înscris se face referire la arborele genealogic al proprietarilor care erau feciorii lui Scănteia cel bătrân şi strănepoţii lui Duma Negru, care primise uric de întărire pentru satele sale de pe Rebricea de la domnii Ilie şi Ştefan, pentru slujba lui credincioasă. În anul 1628, satul Scânteia apare sub numele de Filosofi. Acest din urmă nume a fost al stăpânului unui sat de pe Valea Rebricei, care, în anul 1462, a fost menţionat într-un document prin care Ştefan cel Mare întărea satele cumpărate de un boier pe Rebricea, de la fiii lui Moişe Filosofu. În acelaşi hrisov mai sunt consemnate ca fiind înstrăinate satele foste ale lui Duma Negru, amintite în actul din 1436. Totuşi, în mai multe documente din anul 1628 se menţionează faptul că strănepoţii lui Duma Negru, ai căror părinţi şi bunici se chemau Scânteie, vând Mănăstirii  Bârnova părţi din satul Scânteia, cu poieni şi pădure, având aceleaşi toponime ca şi în documentul dat cu 200 de ani mai înainte. Acest fapt dovedeşte că satul Scânteia s-a păstrat în tot acest timp, într-un fel sau în altul, în patrimoniul urmaşilor lui Duma Negru.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,