Autor – Radu Moţoc

Pământul roditor din lunca unde se întâlnesc apele Bârladului cu cele ale Siretului, în Ţara de Jos a Moldovei, a fost dăruit de domnul Ştefan cel Mare, drept răsplată pentru vitejia sa, unui anume Ivaşcu. În jurul acestei gospodării, cu timpul, s-a ridicat localitatea care poartă numele de Iveşti, în judeţul Galaţi.
Un hrisov datat 26 noiembrie 1668 şi semnat la Tecuci, atestă vânzarea acestei moşii de către Chirilă şi soţia acestuia, Ana, lui Florea şi soţiei sale Safta. În anul 1700, se înalţă o biserică cu hramul „Sf.  Gheorghe”, cu cheltuiala acestui cioban înstărit, Florea. Locuitorii i-au dat numele „Biserica Florii”, la care se închinau creştinii din toate satele învecinate.

Descarcă pdf

Tags: , , ,