Autor – Ilie Luceac

Primele semnale de îngrijorare – pe deplin întemeiate – pentru destinul culturii româneşti din Bucovina înstrăinată în secolul al XIX-lea le-a dat boierul Doxachi Hurmuzachi, tatăl celebrilor fraţi Hurmuzăcheşti din gene – raţia de la 1848 – cel de al doilea fiu al lui Constantin Hurmuzachi, medelnicerul (?–1792), care a moştenit de la fratele său, Matei, fost staroste de Cernăuţi, moşia Cernauca din Bucovina.

Descarcă pdf

Tags: , , ,