Autor – Alexandra Chiliman Juvara

Bibeştii au aparţinut vechii nobilimi din Oltenia, dar nu au intrat în „plutonul” marilor boieri sau marilor demnitari decât odată cu Dumitru Bibescu (1783-1831), care a avut fericita şansă să dubleze averea familiei furnizând cai de remontă pentru Cavaleria napoleoniană din Dalmaţia şi ocupându-se cu negoţul de vinuri. S-a ridicat pe scara socială căsătorindu-se cu Ecaterina Văcărescu, descendentă a uneia dintre renumitele familii din ţară şi strănepoată, pe linie feminină, a domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Descarcă pdf

Tags: , , ,