Autor – Nicoleta Şerban

Istoria oraşului Bucureşti plasează, ca spaţiu în jurul căruia s-a constituit viitoarea urbe, Curtea Veche. Biserica din incinta ansamblului de la Curtea Veche a fost construită din dorinţa domnitorului-ctitor de a zidi un edificiu impunător care să contribuie la întărirea prestigiului şi autorităţii puterii centrale.
Edificiul este martor al multor evenimente care s-au petrecut în acest spaţiu al Curţii Domneşti, mai ales a ungerii cu mir a domnitorilor. Istoria zbuciumată a acestei biserici este legată în mare măsură de cea a Curţii Domneşti, suferind împreună aceleaşi distrugeri şi, respectiv, aceleaşi refaceri şi transformări.

Descarcă pdf

Tags: , , ,