Autor – Tereza Sinigalia, Andrei Vretos

În 1864, vizitatorul apostolic pentru Moldova, episcopul catolic Giuseppe Salandari, semna un contract cu arhitectul Mathias Nitschmann pentru întocmirea proiectului de restaurare a bisericii catolice din Iaşi. Acest proiect avea la bază un altul, aparţinând arhitectului ieşean Josef Gruber, din anul 1860, solicitat de fostul vizitator, preotul Iosif Tomassi. De un profesionalism modern, am spune, Gruber realizase întâi o documentaţie desenată a bisericii existente. Din acest prim proiect s-au păstrat mai multe desene. Primul prezintă faţada de nord cu o ordonanţă de pilaştri, colosali şi un turn-clopot – niţă cu o decoraţie  barochizantă.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,