Autor – Ioan Sasu

a) Biserica Ortodoxă din Moldova în timpul domniilor fanariote (1711-1621)
Perioada domniilor fanariote, începută după anul 1711, a dus la o înăsprire a tributului, precum şi la mărirea tuturor obligaţiilor în natură către Înalta Poartă. Această înăsprire a vieţii economice, s-a suprapus peste mari pierderi teritoriale; înstrăinarea teritoriilor respective însemna şi „scoaterea lor de sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei, precum şi crearea de noi eparhii, fără nici o legătură cu Biserica din care s-au desprins”. Dacă în instituþiile civile elementul grec a pătruns masiv, până la cele mai importante dregătorii, în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din cei nouă mitropoliţi care au păstorit în perioada domniilor fanariote, numai unul singur a fost impus de domnitor şi aceasta în împrejurări deosebite. La nivelul celor trei eparhii sufragane, cu sediile în oraşele Roman, Rădăuţi şi Huşi, situaţia a fost asemănătoare, fiind numit un singur episcop pentru o perioadă foarte scurtă, de câteva luni, la Episcopia Romanului.

Descarcă pdf

Tags: , , ,