Autor – Mircea D. Matei

Cu aproape un secol în urmă, C. A. Romstorfer, neobositul cercetător austriac al monumentelor româneşti din Bucovina şi Moldova, făcea să se clatine opinia cronicarilor moldoveni cu privire la originea şi ctitorii Cetăţii de Scaun a Sucevei, introducând în circulaţie  ipoteza (la acea data) potrivit căreia întemeietorul amintitei cetăţi nu putea fi decât unul dintre primii trei voievozi muşatini (Petru I,  Roman I sau Ştefan I), arătându-se înclinat să-i atribuie primului dintre aceştia – Petru I – nu numai calitatea de ctitor al cetăţii, dar şi al  bisericii Mirăuţi. Opţiunea lui C. A. Romstorfer era întemeiată pe domnia lungă a întemeietorului dinastiei muşatine (1375-1391) şi, nu  în ultimul rând, pe bogăţia aceluiaşi voievod, care se dovedise capabil să acorde în împrumut de valoare considerabilă regelui polon Vladislav Jagiello, suzeranul său.

Descarcă pdf

Tags: , , ,