Autor – Carmen Cecilia Solomonea

Multiple evenimente au afectat biserica Golia şi drept urmare, pe suprafaţa picturii murale s-au acumulat succesiv refaceri, diverse intervenţii care de cele mai multe ori au însemnat repictări parţiale sau totale, în care desigur un aport însemnat l-au avut şi tendinţele estetice ale epocii respective sau a celor care au iniţiat lucrările. Trecerea de la secolul al XVII-lea spre secolul al XVIII-lea a însemnat pentru zona Moldovei o asociere între tradiţie şi inovaţie, o deschidere către un alt tip de cultură şi civilizaţie. Proporţiile edificiului nu păstrează forma elansată a vechilor biserici moldoveneşti, ci mai degrabă apare masivă în ansamblu şi foarte diferită ca factură în raport cu alte construcţii anterioare, un eclectism stilistic adoptat de către domnitorul Vasile Lupu la mijlocul secolului al XVII-lea, ce asociază influențe orientale şi apusene, care se îmbină pe vechea tradiţie moldovenească.

Acest spaţiu arhitectural a impus pictorilor epocii, indiferent de provenienţa şi formarea lor culturală, să adapteze programul iconografic, proporţiile scenelor şi registrelor la suprafeţele generoase ale bisericii. De aceea, o apreciere stilistică foarte exactă a ansamblului pictural se va putea realiza în mod real doar pe parcursul intervenţiilor de conservare şi restaurare. În momentul de faţă dispunem de informaţii parţiale privitoare la amploarea suprafeţelor care păstrează pictura originală, întrucât, din nefericire, ansamblul pictural din interiorul Goliei se profilează ca o acumulare neunitară de maniere artistice, provenind din diverse epoci şi realizate cu tehnici affresco şi a secco. Cercetarea picturii murale trebuie să se realizeze începând cu întocmirea proiectului tehnic de conservare şi restaurare în care va fi elaborată detaliat metodologia de intervenţie, iar pe parcursul desfăşurării lucrărilor vor putea fi clarificate atât succesiunea intervenţiilor anterioare, cât şi amploarea acestora în suprafeţele ansamblului de pictură…

Citește în format pdf

Tags: , ,