Autor – Ileana Kisilewicz

Studiul suprafeţelor de arhitectură şi al materialelor folosite în restaurarea lor a cunoscut o creştere a interesului după ultimul război mondial, în special în ultimele trei decenii, legat de reorientarea gustului publicului către clădirile având valenţe ambientale şi estetice. Lucrările ştiinţifice din acest domeniu sunt adresate acelor teme care răspund aproape mereu unor întrebări mai ales aplicative, şi care tind să clarifice detalii legate de compoziţia materialelor şi comportamentului lor. Producătorii materialelor de restaurare pun la dispoziţie doar o parte din informaţiile necesare înţelegerii calităţii materialelor de consolidare şi protecţie. Şi în domeniul restaurării indicaţiile sunt destul de limitate din punct de vedere experimental, de fapt chiar dacă au fost individualizate caracteristicile produselor, nu sunt suficiente cercetări care să ofere soluţionarea completă a problemelor „in situ”.

Situaţiile cu care se confruntă un proiectant atunci când alege o soluţie sau alta pentru restaurarea unei suprafeţe ne demonstrează că cercetările în acest domeniu sunt utile şi trebuiesc continuate şi mai ales publicate.

Citește în format pdf

Tags: , ,