Autori – Ioan Sasu, Constantin Firtea

Date generale
a) Denumirea obiectivului de investiţii: Consolidarea Catedralei Vechi Romano-Catolice „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi.
b) Amplasamentul: Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 26, Iaşi.
c) Titularul investiţiei: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
d) Elaboratorul documentaţiei: Proiectant General – S.C. Proganex 2005 S.R.L. Iaşi; Proiectant Structură – S.C. P.E.C. S.R.L. Iaşi

Descrierea investiţiei
a) Zona şi amplasamentul Catedrala cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este înregistrată în L.M.I., actualizată în anul 2010, la nr. 1273, Cod IS-II-m-A-04074, având denumirea: Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”; datare: anul 1789. Amplasamentul Catedralei Romano-Catolice se găseşte în Zona protejată a Centrului istoric şi Curţii Domneşti, conform L.M.I. 2010, judeţul Iaşi, publicată în M.O. partea I, numărul 670bis din 01.10.2010, Anexa Volum I, la nr. 1, Cod- IS-I-s-A-03504, având denumirea: Centrul Istoric şi Curtea Domnească, Municipiul Iaşi; datare: Epoca medievală.
Adresa: „Centrul istoric”, perimetru delimitat de râul Bahlui, Piaţa Podu Roş, str. Sfântu Lazăr, Str. Smârdan, Piaţa Bucşinescu, Str. Otilia Cazimir, Str. Elena Doamna, Piaţa Tg. Cucului, Str. Stihi, Str. Sărăriei, Bd. Inde pendenţei, Şos. Ştefan cel Mare, Aleea M. Sadoveanu, Strada Dumbrava Roşie, Bd. Carol I, Cazarma de la Copou (Unitatea Militară), Aleea Copou, Str. George Coşbuc, Str. Frederich, Str. Titu Maiorescu, Str. Munteni, Str. Toma Cozma, Piaţa Păcurari, Str. Păcurari, Str. Octav Băncilă, Str. Străpungere Silvestru, Str.  Silvestru, Podul de Piatră, Râul Bahlui, Piaţa Podu Roş.

Citește în format pdf

Tags: , ,