Autor – Alexandra Chiliman Juvara

Clădirea ce face obiectul studiului de față a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea de familia Filipide. În anul 1881, pe 31 ianuarie, este înregistrat la Creditul Funciar Urban un, contract de schimb între Nicu Filipide şi Iorgu Juvara. Nicu Filipide schimbă „casele cu atenansile împreună cu locul din oraşul Bârlad despărţirea, proprietatea sa, care se învecinau la răsărit cu casele surorii sale Anica Ivanoviciu şi cu Domnul Demitrie Mateescu, la miazăzi cu uliţa despărţitoare de D-ra Antoniu, la apus cu locul D-lui Ghimpăşeanu şi la miazănoapte cu strada Tutova”. Iorgu Juvara schimbă casele cu atenansele şi locul ce poseda în oraşul Bârlad, despărţirea învecinate „la răsăritu cu şoseaua Căii Naţionale, la miazăzi cu casele D-lui Chiriacu, Gaiu Petrache Veissa şi Maria Bou, la apus cu strada Belvedere şi
la miazănoapte cu Dl. Vasile Romalo şi Costache Ciucă”. Primul imobil era estimat la valoarea de 300 de galbeni sau 35.250 lei noi. Al doilea imobil era estimat la 1.400 galbeni sau 16.450 lei noi. Iorgu Juvara a plătit şi diferenţa de 1.600 de galbeni, adică 18.800 de lei noi. Din aceste prime informaţii reiese valoarea mare a caselor din strada Tutova, valoare care cuprinde nu numai mărimea lor, dar şi calitatea execuţiei şi a ornamentelor.

Descarcă pdf

Tags: , ,