Autori – Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Aurelia Ioanid, Simona Dunca, Marta Ursescu

Varietăţile factorilor de mediu afectează grav stabilitatea materialelor organice şi cu precădere a materialului papetar. Procesele degradative declanşate, care induc scăderea stabilităţii chimice, sau modificarea caracteristicilor mecanice şi optice ale manuscriselor, sunt influenţate de mai multe elemente cum ar fi: tipul hârtie, a cernelurilor, a pigmenţilor, adezivilor etc., precum şi a interacţiunii acestora cu mediul ambiant. Principalii factori care contribuie la dezvoltarea microorganismelor sunt umiditatea şi temperatura ridicată. Problemele cauzate de creşterea bacteiană şi fungică pe suporturi papetare reprezintă o preocupare majoră a arhiviştilor.

Materiale organice ce se regăsesc în colecţiile bibliotecii, cum ar fi fibrele de celuloză, hârtie, aditivi, adezivi, sunt substraturi pe care se dezvoltă microorgenisme.  Unele specii de mucegaiuri utilizează fibra de celuloza ca un nutrient,  altele metabolizează componentele celulozei4, putând diminua legăturile fibrelor, deoarece se hrănesc cu materialele de umplere ale hârtiei. Cele mai răspândite specii de fungi izolate pe hârie sunt, Acremonium, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium şi Trichosporon. Bacteriile afectează hârtia mai rar decât fungii, dar, o serie de specii celulolitice precum cele aparţinând genurile Cytophaga, Cellvibrio şi Cellfalcicula au fost izolate pe suporturi celulozice şi s-au dovedit a fi mai dăunătoare
decât cele necelulolitice.

Citește în format pdf

Tags: ,