Autor – Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Simona Dunca

Păstrarea bunurilor culturale din suport organic, deosebit de sensibile la atacul microorganismelor, a devenit în ultimele decenii o preocupare majoră a tuturor statelor, reunind un număr tot mai mare de specialişti – restauratori, conservatori, fizicieni, chimişti, biologi – care şi-au asumat misiunea de a găsi cele mai bune metode de salvare şi păstrare a obiectelor de patrimoniu. Microorganismele, în special bacteriile şi fungii, în funcţie de virulenţa atacului şi durata acestuia pot induce degradări majore, a materialului suport.
Fenomenul de degradare consta1 într-un proces ireversibil de modificare structurală care afectează materia si prin aceasta, valoarea unui obiect. Foarte diferite din punctul de vedere al structurii şi compoziţiei, obiectele se degradează într-o manieră specifică. Fotogtafiile, având ca material suport hârtia, sunt deosebit de sensibile la acatul microorganismelor. Activitatea acestora produce o decolorare zonală şi apariţia petelor. În cazurile grave se poate produce o distrugere totală a hârtiei cu pierderi de material.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,