Autor – Adrian Puişor

Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi se află pe strada George Enescu, nr.15. Clădirea actualei şcoli sportive din Iaşi a fost construită o dată cu celelalte şcoli vechi din oraş, către sfârşitul secolului al XIX-lea (aproximativ în anul 1895), în stilul arhitecturii ”Spiru Haret”, după numele celui care a iniţiat construirea unei şcoli în această perioadă.
La fel ca marea majoritate a şcolilor construite în această perioadă, şcoala are formă de U, având aripile laterale orientate către curte, delimitând un spaţiu interior folosit pentru recreaţie.
Clădirea are regimul de înălţime a nivelelor de 4,5 m şi dimensiuni gabaritice de 25,18 x 22,18 m, fiind construită din zidărie portantă de cărămidă arsă pe fundaţie de piatră cioplită, cu planşee din profile metalice cu bolţişoare din cărămidă, învelitoarea clădirii din tablă zincată, susţinută de o structură de tip şarpantă din lemn pe scaune.

Descarcă pdf

Tags: , , ,