Autor – Ioan Sasu

Au fost întreprinse cercetări istorice, bibliografice şi de arhivă, cartografice şi de arhitectură.
Cercetarea de arhitectură a impus studiul la faţa locului, inclusiv decapări de tencuială pe anumite zone, în scopul descifrării unor probleme legate de etapele de construire a bisericii. Decapările şi sondajele au oferit
noi informaţii, privitor la etapele de construire şi intervenţii la monument.
S-au analizat releveul cu situaţia existenta întocmit de seful de proiect de la SC Proganex 2005 SRL Iaşi, în august 2007. Pentru aceste cercetări s-au folosit ca surse principale lucrările menţionate în bibliografia anexată. Informaţiile culese din sursele menţionate, corelate cu alte materiale bibliografice permit o sinteză a principalelor evenimente legate de evoluţia bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,