Autor – Vasile Dascălu

Se prezintă soluţiile de fundare adaptate la situaţia specifică din amplasament – nivelul ridicat al pânzei freatice, teren de fundare mediu, fundaţii alcătuite din zidărie de piatră brută (bolovani) cu mortar de argilă, elemente constructive introduse la execuţia fundaţiilor care, în timp, au dispărut (grinzi de lemn), rezemări pe teren mâlos, întărit cu piloţi de lemn.
Alcătuirea constructivă şi specifică a impus adaptarea soluţiei de consolidare pentru diminuarea acţiunii unor factori perturbatori ai mediului din amplasament (influenţa variaţiei nivelului hidrostatic), prin realizarea unui dren împrejmuitor pentru colectarea apelor din infiltraţii şi evacuarea la un sistem de canalizare

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , ,