Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă

Clădirea imobil „Gavril Muzicescu” din Iaşi (monument istoric IS – II – m – B – 03951 Cod LMI 2004) a fost realizată în jurul anului 1820 ca locuinţă a familiei Ghica. Între anii 1860 – 1940 în clădire a funcţionat Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică Iaşi, cu o întrerupere în timpul primului război mondial între anii 1916-1918, când a fost utilizată de Legaţia Franceză.
În anul 1927 s-au efectuat reparaţii capitale (autorizaţia nr. 09579 / 27.05.1927). În anul 1945 se repară bolţile de la intrarea de la parter afectate de cutremurul din anul 1940. După anul 1945 clădirea a fost utilizată ca locuinţă pentru salariaţii C.F.R. Iaşi.
În deceniul 6 al secolului XX s-au executat la clădire unele modificări, amenajări şi intervenţii la parter, etaj , acoperiş şi la instalaţiile interioare. În anii 1990 – 2003 în clădire au funcţionat diferite societăţi şi parţial au fost locuinţe. În anul 2003 clădirea a fost restituită moştenitorilor familiei Ghica.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , ,