Autor – Constantin Firtea

Clădirea restaurată este amplasată în Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr. 8 şi se presupune ca dată a execuţiei anul 1780. Prima atestare istorică apare la 1819 în planul de situaţie întocmit de Joseph Bayardi ca fiind casa logofătului Canta. Mai târziu apare cu denumirea de Casa Cantacuzino – Paşcanu pe planul Peytanin fără o precizare a datei.
În 1900 clădirea devine sediu al Primăriei Comunale Iaşi. În 1913 apar planuri de modificare întocmite de arhitectul N. Ghika fără a fi materializate pe teren. În 1971 devine sediu al ziarului ,,Flacăra Iaşului”.
Din 1994 trece în administrarea Curţii de Conturi care dispune consolidarea şi restaurarea clădirii. Din cauza costurilor şi a perioadei lungi de execuţie, Curtea de Conturi renunţă la lucrare şi este preluată de Primăria Iaşi care continuă lucrările şi îi dă destinaţia de Oficiu de stare civilă.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,