Autor – Alexandra Chiliman-Juvara

Jukka Jokilehto, în cartea sa A History of Architectural Conservation analizează evoluţia noţiunii de restaurare, proces îndelungat conectat cu evoluţia gândirii, tehnicii şi civilizaţiei. După cum menţiona Paul Philippot, „ Relaţia cu trecutul este mereu o dimensiune a prezentului, iar restaurarea care este legată de obiect exteriorizează această conexiune în cele mai profunde aspecte”.
Relaţia cu trecutul a existat mereu, din cele mai vechi timpuri. Voi enumera câteva aspecte semnificative, menţionate în lucrarea lui Jukka Jokilehto, care premerg conceptele şi teoriile care s-au cristalizat în secolele XIX şi XX.
Dintre primele documente care atestă preocuparea pentru realizarea construcţiilor este manualul De Architectura, scris de Vitruvius în secolul I (î.Hr) care tratează probleme actuale şi azi: integrarea clădirii în sit, corelarea cu clima, cunoştinţele istorice ale arhitectului pentru a fi conştient de semnificaţia elementelor decorative pe care le va folosi, indicaţii pentru repararea vechilor clădiri distruse de calamităţi. S-au studiat intervenţii făcut pe temple distruse de calamităţi şi s-a observat că adesea se menţinea stilul originar al clădirii.

Descarcă pdf

Tags: , , ,