Conexiuni

Autor – Merişor G. Dominte, Stelian Onica

Conexiunea se defineşte drept legătură între două sau mai multe obiecte ori fenomene, deci relaţie sau raport, care pot să apară în funcţie de natura unor caracteristici, ce devin mediante, fie că sunt exterioare ori/şi interioare aspectelor corelate.
Universul larg al artei, în care totul e ca într-o geneză continuă, are deopotrivă exprimări asemănătoare şi diferite, nu numai în raport cu un domeniu sau altul ci privitor la tot ceea ce cuprinde lumea vizibilă şi invizibilă. Pierderile şi câştigurile în acest univers sunt în relaţie cu tot ceea ce omul conservă, restaurează şi crează, situaţii care implică şi corelează noţiunea de artă la tot ceea ce există şi se produce. De atâtea ori auzim şi citim exprimări ce se referă la arta cuvântului, arta imaginii, arta sunetului, arta mişcării etc., cu nuanţări pe domenii şi componentele lor. Prin ideologii şi credinţe, arta monumentelor şi cea statuariconografică au susţinut imperii, state şi politici, iar arta numismatică le-a favorizat şi protejat economiile; arta construcţiilor, a reprezentărilor figurative şi a celor utilitare (mobilier şi obiecte, vestimentaţie şi podoabe, ca şi arta culinară), au deservit lumea în ansamblul nevoilor ei. În zilele noastre, prin design, turism şi sistemele media, arta s-a democratizat evident şi ne este la îndemână, fizic şi vizual, chiar dacă există şi situaţii când doar anumite persoane au unele beneficii artistice de excepţie.

Descarcă pdf

Tags: , ,