Autor – Gheorghe Macarie

Reprezentări ale cantităţii, numerele au semnificat, dintotdeauna, în conştiinţa omenirii şi principii, idei, forţe ascunse, arhetipuri, relevate prin simbolism vizual şi nu o dată utilizate ca atare în construcţii şi în genere în multitudinea artefactelor umane. Dincolo de învelişul vizibil al fiinţelor (…), numerele reglementează nu numai armonia fizică şi legile vitale, spaţiale şi temporale, dar şi raporturile cu Principiul (…). Sunt idei, calităţi, nu cantităţi… Deţinând o forţă neştiută, ele sunt realităţi primare – simboluri sacre. Generând studii speciale, simbolica numerelor a avut consecinţe directe în elaborarea operelor de artă.

Descarcă pdf

Tags: , , ,