Autor – Ruxandra Nemţeanu

În 1899, Petre Antonescu devine arhitect-diplomat al Şcolii de Arte Frumoase din Paris. În 1898 Ionel I.C Bratianu, fiul liberalului I. C. Brătianu, termină Şcoala de Poduri şi Şosele la Paris; este greu de crezut că cei doi nu s-au întâlnit în comunitatea româneasca de intelectuali de la Paris şi că perioada studiilor la Paris nu a creat premizele viitoarei lor colaborări.
Întors în ţară, Ionel I.C Brătianu1 este numit inginer în serviciul Căilor Ferate Române (1889-1895), sub direcţia inginerului Anghel Saligny. Dornic de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în construcţii şi a moderniza locuinţa străbună, conacul boieresc de la Florica, de lângă Piteşti, în spiritul vilelor europene, începe în acelaşi an al revenirii în ţară, în 1898, prefacerea acestuia, spre disperarea unor membrii ai  familiei Brătianu.

Descarcă pdf

Tags: , ,