Autor – Lucian-Valeriu Lefter, Smaranda Gâlea

Pentru paginile de faţă am selectat 11 biserici reprezentative arhitectural, care şi-au păstrat pe cât posibil forma originală, din cele aproximativ 30 de biserici de lemn existente în judeţul Iaşi. Nu am insistat asupra istoricului lor, ci doar am amintit câteva date esenţiale referitoare la datare şi ctitori. Trebuie menţionat, că unele din lăcaşurile de cult aflate pe teritoriul actualului judeţ Iaşi, în vechime s-au aflat în judeţe, precum Vaslui (Văleni-Ţibăneşti) sau Fălciu (Brădiceşti-Dolheşti).
Din cele 11 biserici, cea de la Păuşeşti este de la jumătatea veacului XVII, iar cea de la Brădiceşti de la sfârşitul aceluiaşi secol, însă în forma actuală este de la jumătatea secolului XVIII. Majoritatea acestor lăcaşuri (şase) sunt din secolul XVIII, iar trei din prima parte a secolului XIX. Dacă astăzi mai există aproximativ 30 de biserici din lemn, potrivit unei statistici din 1841 numai în ţinutul Iaşi erau atunci 97 lăcaşuri din lemn, dintr-un total de 147, restul fiind de cărămidă sau piatră. Aşadar, bisericile prezentate în continuare sunt doar câteva „imagini” păstrate din lumea de altădată.

Descarcă pdf

Tags: , , ,