Autor – Dan Dumitru Iacob

Una dintre multiplele direcţii de cercetare ale istoriei sociale din Occident o constituie studierea relaţiilor sociale în spaţii de habitat precis delimitate, cum ar fi o locuinţă, o stradă, un cartier. Orientând investigaţia istorică pe eşantioane sociale bine precizate în spaţiu, cum ar fi, de pildă, o familie, un grup, o minoritate, se pot stabili o serie de corespondenţe între tipologia, funcţionalitatea şi organizarea spaţiilor urbane şi anumite mentalităţi, moduri de reprezentare socială, interese economice, atitudini comportamentale etc. Această modalitate de detectare a relaţiilor sociale prin studierea amplasării proprietăţilor urbane se încadrează în preocupările mai noi ale sociologilor şi istoricilor referitoare la cercetarea „vecinătăţii umane”.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,