Autor – Iosef Kovacs

Valori de referinţă pentru cultura şi civilizaţia lumii, materializări de excepţie ale spiritului uman în anume momente ale istoriei sale, monumentele şi siturile înscrise în Lista Patrimoniului Mondial trebuie protejate prin reglementări speciale care să le asigure perenitatea. Astfel, ele fac obiectul special al unor activităţi de restaurare şi revitalizare, ce trebuie să aibă ca principale criterii salvgardarea valorilor ce au stat la baza includerii lor în grupul celor mai reprezentative creaţii ale umanităţii, valori ce trebuie transmise generaţiilor viitoare.
În acest sens, INMI a eleborat Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Sighişoara, sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial. La baza acestuia au stat studii de cercetare a evoluţiei istorice, arhitecturale, urbanistice ale sitului, studii ce au fost finanţate de UNESCO în cadrul unui contract cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,