Autor – Viorica Zgutta

În ambianţa mereu evocatoare a Şurăneştilor, sat ce adăposteşte complexul arhitectonic alcătuit din cele două conace,biserica, casa parohială şi mormintele familiei, şcoala şi dispensarul legate de numele familiei boierului Gheorghe Racoviţă, s-a redeschis în noiembrie 1988, casa muzeu „Emil Racoviţă”. Emil Racoviţă (1868-1947) îşi are locul bine definit în spiritualitatea românească, contribuţia sa la dezvoltarea ştiinţei universale fiind de necontestat. Personalitate marcantă pe plan naţional şi internaţional, patriot înflăcărat şi cărturar ilustru, Emil Racoviţă şi-a înscris numele în istoria culturii şi ştiinţei româneşti mai ales ca dascăl: profesor, rector la Universitatea “Ferdinand I ” din Cluj, academician şi preşedinte al celui mai prestigios for ştiinţific, cercetător, organizator, director al celui dintâi Institut de speologie din lume.
Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea sa, un colectiv restrâns, dar plin de dăruire, sub conducerea muzeografului principal, Viorica Zgutta-Cristea, a reuşit reorganizarea expoziţiei Casei memoriale „Emil Racoviţă” într-o viziune muzeografică şi muzeotehnică de excepţie.
Tematica expoziţiei memoriale cuprinde mari segmente:
-viaţa şi activitatea lui Emil Racoviţă (familia, copilăria, tinereţea) 1868-1897.
-participarea la expediţia antarctică-1897-1899.
-Emil Racoviţă, fondatorul biospeologiei-1900-1947.

Descarcă pdf

Tags: , , ,