Autor – Aurica Ichim

În arhivele ieşene s-au păstrat câteva scrisori din corespondenţa hatmanului Costandinică Palade, din anii 1819-1830, referitoare la casa sa din Iaşi. Afându-se la Constantinopol, se interesează de la meşterii de acolo, „calfile împărăteşti şi de alţii”, cum ar fi mai bine să acopere casa, optând, în cele din urmă, pentru tabla groasă de plumb, căci altfel „oprindu-să ploaia, de soare să corodesc tenechelile”. Altă dată, scria administratorului său, mărturisindu-i că a rămas impresionat, căci „aice în Ţarigradu am văzut nişte uşi care mi-au foarte plăcut şi am hotărât să li facu şi eu asămine uşili” la casa sa din Iaşi. Nu ştim dacă şi-a îndeplinit visul în realitate, dare peste aproape un deceniu, în 1828, avea să plătească un meşter pentru că i-a lucrat uşile (poate după modelul celor văzute la Constantinopol!), „a rândului de sus la douăzăci odăi, cu privazuri cu tot şi privazurile la douăzăci uşi a rândului de gios”. Peste doi ani, hatmanul avea să facă câteva modificări la casă, în special la cele două balcoane, cel de la stradă, aflat peste podeaua uliţei, şi cel din curte, pe sub care intrau trăsurile; ambele balcoane trebuiau să fie pe „patru stâlpi de piatră”, după acum scrie în contractul încheiat cu arhitectul Wegand.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,