Autor – Maria Popa

Istoria modernă a satului Soleşti este legată de numele familiei Rosetti-Solescu, descendentă din renumita familie Ruset (Rosăt) de la Pribeşti (Vaslui) – familie de boieri moldoveni care a avut un rol însemnat în istoria poporului român, mai ales în secolul al XIX-lea. Cea mai cunoscută personalitate a acestei familii rămâne Elena Cuza, soţia primului domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti, Alexndru Ioan Cuza, care a pus bazele României moderne.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea (c. 1827), postelnicul Gheorghe Iordache Ruset (Rosăt) şi soţia sa, Ecaterina, născută Sturdza (părinţii Elenei Cuza), au ridicat în partea de sud-est a satului, pe deal, o impunătoare casă – tip reşedinţă boierească care poate fi comparată cu un palat domnesc, îmbinând elementele tradiţionale cu cele ale stilului neoclasic, predominant în Europa acelor vremuri, înconjurată de un frumos parc şi un puternic zid de incintă.
După moartea postelnicului, survenită la 11 ianuarie 1846, conacul a fost stăpânit, rând pe rând, de către membrii familiei: soţia sa, Ecaterina, între 1846-1869, Dimitrie şi Theodor Rosetti (fii lor), între  1869-1874, respectiv 1874-1886, Gheorghe Rosetti (nepot de frate, fiul lui Constantin), între 1886-1916 şi Theodor Rosetti (fiul acestuia), între 1916 şi 1949, când a fost naţionalizat.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,