Autor – Ioan Opriş

Este un adevăr bine cunoscut acela că domnitorii şi boierii români au susţinut cu evlavie şi dărnicie ortodoxia din cuprinsul muntelui Athos. Vreme de multe veacuri spre aşezămintele de aici s-au îndreptat danii în bani, odoare scumpe şi valori materiale, iar adeseori reparaţiile şi înzestrarea acestora au fost preluate de drept credincioşii români. Românii deci binemerită recunoaşterea pentru asemenea solidaritate creştină, ceea ce de drept nu li se neagă. De altfel, închinarea unor bogate mănăstiri din cuprinsul Ţărilor Române aceluiaşi centru de ortodoxie a îndreptat spre Athos nenumărate resurse ce i-au consolidat puterea în vremuri de restrişte şi i-au înlesnit demersul spiritual adresat lumii creştine.

Nu despre aceste aspecte vom aminti aici ci despre averile din ţară ale prestigiosului schit „Prodromul”, constând în numeroase bunuri imobiliare, terenuri agricole, vii etc. Fondat în anul 1820 şi cu sârguinţa călugărilor moldoveni Patapie şi Grigorie, sprijinit apoi de domnitorul Grigore Ghica, schitul şi-a dezvoltat treptat averile, mărite substanţial prin danii generoase. Proprietăţile din ţară au asigurat vieţuitorilor de acolo cele necesare traiului, în special alimente şi produse agricole de bază. Aceasta şi din cauza averii modeste pe care schitul o deţinea la muntele Athos: 5 ha teren stâncos, pe care s-au străduit să-l desţelenească cultivând vie, măsline şi citrice. Ceea ce le-a asigurat şi a susţinut mereu traiul călugărilor români athonţi a fost apropiatul metoc de la Tassos.

Descarcă pdf

 

Tags: , , , ,