Autor – Ion I. Solcanu

O semnalare intrată în circuitul ştiinţific despre existenţa unei biserici în localitatea Hărmăneşti, (azi, jud. Iaşi) datează din deceniul şapte al secolului trecut. Atunci, autorii lucrării Aşezări din Moldova, din paleolitic până în sec. al XVIII-lea, consemnau: „În imaşul de pe Dealul Hărmăneştilor, între Hărmăneşti şi Boldeşti, în apropierea şoselei care duce spre Băiceni (Cucuteni, jud. Iaşi, n.ns) se mai pot observa resturi dintr-o zidire veche, năpădită de buruieni şi arbuşti degeneraţi. După tradiţia locală, în acest loc, ar fi fost o veche biserică săsească”.
Cercetări efectuate în Arhivele Naţionale şi în cele ieşene mi-au scos la iveală interesante documente de acum 150 de ani, privitoare la acest subiect. Aflăm, astfel, că la 13 septembrie 1864, un grup de locuitori
ai satului Blăgeştii „Ioan Sandu, Luca Dăndăşi, Gheorghe Ştefan, Ioan a Chiriloaiei… Preutul Vasilie şi, în fine, toată comuna”, adresau domnitorului Alexandru Ioan I un memoriu în care relatau că „Pe coasta dealului megieşitei moşii Hărmăneşti, într-o mică distanţă ca de 20 stânjeni de hotarul ce desparte pe moşia noastră Blăgeştii, se află un zid ruinat, antic, care după aşa construcţie asigurează pe oricare dintre privitori că ar fi fost în trecut biserică creştină”. Sesizând existenţa ruinelor, autorii memoriului continuă: „Apoi, fiindcă în comuna noastră biserica ne e cam ruinată, şi de piatră nu putem zidi, din cauză că apa Siretului e tare în apropiere, şi adesea inundează. De aceea, venim a vă ruga cu cel mai profund respect, cerem să daţi acel zid pentru a ni-l face biserică”.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,