Autor – Bobi Apăvăloaei

Dealul Galata din Iaşi este cunoscut în principal datorită mănăstirii ctitorită aici de domnul Petru Şchiopul în jurul anului 1582. Despre importanţa acestui lăcaş de închinăciune şi despre locul lui în evoluţia arhitecturii bisericeşti din Ţările Române au scris numeroşi istorici1 şi pasionaţi de istoria bisericii2, motiv pentru care în rândurile următoare nu vom insista asupra descrierii monumentului. Paginile de faţă sunt destinate cu precădere evenimentelor istorice ce au avut ca loc de desfăşurare dealul Galata. Prin acest demers dorim să reliefăm rolul strategic jucat de înălţimile de la Galata în raport cu oraşul Iaşi.

Dealul Galata este situat la sud de Iaşi şi are aspectul unui platou care se înalţă în pantă uşoară către sud-vest. Înălţimea sa maximă este atinsă la Miroslava şi măsoară 186 m altitudine. Culmea dealului Galata, ca şi cea a dealului Cetăţuia, domină vadul de trecere al Bahluiului de la Podul Roş, acolo unde, pe stânga, valea mlăştinoasă a râului era îngustată de înaintarea
sub forma de promontoriu a terasei inferioare, iar pe dreapta de larga dezvoltare a conului de dejecţie plat, mai puţin inundabil faţă de restul albiei majore, creat de pârâul Nicolina…

Citeşte în format pdf

Tags: , ,