Autor – Constantin I. Ciobanu

Imaginea Asediul Constantinopolului zugrăvită pe faţadele bisericilor din nordul Moldovei medievale [Sf. Gheorghe din Hârlău, 1530; Probota, 1532; Sf. Gheorghe din Suceava, 1532–1534; Humor, 1535; Sf. Dumitru din Suceava, 1535 sau 1536 (?); Adormirea Maicii Domnului din Baia, 1535–1538; Moldoviţa, 1537; Coşula, 1537–1538; Arbore, 1541 (?) ş. a.] a trezit demult interesul istoricilor de artă şi al bizantinologilor. Cercetători din mai multe ţări (Franz Adolf Wickenhäuser, Nicolae Iorga, Wladislaw Podlacha, Vasile Grecu, Oreste Tafrali, I. D. Ştefănescu, Paul Henry, André Grabar, Nicolae I.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , , ,