Autor – Petrea Irinciuc

Palatul de la Ruginoasa, devenit reşedinţa primului domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza – comparativ cu alte construcţii din Moldova ridicate în aceeaşi epocă – ocupă un loc cu totul aparte atât din punct de vedere istoric, cât mai ales arhitectural.
Vechea casă boierească de pe moşia Ruginoasa, căreia mai târziu avea să i se atribuie în mod justificat denumirea de palat, a fost supusă, în două etape, unor transformări radicale în decursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.
Prima dintre ele s-a datorat vistiernicului Săndulache Sturza.
Spirit întreprinzător şi proprietarul unui întreg şir de moşii, între care şi Ruginoasa, Săndulache Sturza avea să se remarce, la începutul secolului al XIX-lea, nu numai datorită averii sale însemnate ci şi datorită
unor iniţiative care depăşeau mentalitatea închistată a contemporanilor săi, din aceeaşi clasă socială, mai ales în ceea ce priveşte economia domeniului feudal. În acest fel este prezentat vistiernicul Săndulache Sturza de unele mărturii documentare inedite sau insuficient cercetate.

Descarcă pdf

Tags: , , ,