Autor – Ioan Sasu

În primele două articole s-au prezentat consideraţii generale privind istoria oraşului Iaşi cu marile evenimente, şi evoluţia caselor boiereşti în secolele XVII – XVIII.
Conform studiilor anterioare se propun 3 tipuri de case boiereşti, din care în lucrare se prezintă subcapitolul 1.a. din capitolul 1.
1. CASE CE PĂSTREAZĂ REMINISCENŢE PUTERNICE ALE LOCUINŢEI TRADIŢIONALE
− 1.a. Case aparţinând boierimii mărunte sau păturii negustoreşti
− 1.a.1. Casa de la cinci drumuri
− 1.a.2. Casa Mihail Kogălniceanu
− 1.b. Case boiereşti ce păstrează influenţele arhitecturii locuinţei tradiţionale – cu boltă pentru trăsuri
− 1.b.1. Casa Mavrocordat (Liceul Mihail Eminescu)
− 1.b.2. Casa Calimachi (Universitatea Veche)
− 1.b.3. Casa Vornicului Grigore Ghica
− 1.b.4. Casa Alecu Beldiman – Penescu
− 1.b.5. Casa A.D. Xenopol
− 1.b.6. Casa Gavriil Muzicescu (Conservatorul Vechi)
− 1.b.7. Casa Cantacuzino – Paşcanu (Spitalul Paşcanu)

Descarcă pdf

Tags: , , ,