Autor – Voica Maria Pușcașu

Cele patru campanii de cercetare arheologică a incintei mănăstirii Probota au avut drept principal rezultat identificarea, datarea şi scoaterea la lumină a vestigiilor fostelor construcţii ce alcătuiseră ansamblul monahal. Prezervarea lor sub forma unui sit arheologic se impune atât datorită importanţei construcţiilor desvelite cât şi datorită semnificaţiei fostei lor funcţionalităţi în cadrul numitului ansamblu.
Zona sudică a ariei incintei s-a dovedit a fi fost intens construită încă în decursul secolului al XVI-lea, mai precis în anii imediat următori ridicării zidului de incintă (1550). O a doua etapă semnificativă de construcţie privind aceeaşi arie datează din secolul al XVII-lea, când au loc ample modificări ale structurilor clădite.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,