Autor – Călin Hoinărescu

Configuraţia unui teritoriu, local, zonal, naţional este sinteza dintre cadrul natural (formele de relief, factori climatici şi biologici, sistem hidrografic) şi comunităţile umane care l-au locuit de-a lungul timpului. În România, la ora actuală, peisajul cultural este compus din zone unde cadrul natural nu a fost modificat substanţial de activitatea umană (rezervaţii naturale: Munţii Retezat, Munţii Bucegi, Delta Dunării) care reprezintă un procent redus raportat la întreaga suprafaţă a ţării şi teritoriile modelate de om. Din ultima categorie, zonele rurale reprezintă ca suprafaţă, mai bine de trei sferturi iar ca populaţie, aproape jumătate din populaţia României.

Descarcă pdf

Tags: , ,