Autor – Maria Geba

Primum non nocere = nici un bun de patrimoniu nu trebuie să fie afectat sub nici o formă şi în nici o împrejurare în cursul procesului de restaurare. Maxima antică de punere în gardă nu a fost considerată de-a lungul mileniilor decât în raport unic cu practica curativă a ştiinţelor medicale asupra corpului omenesc. De puţin timp ea a fost transferată, şi aceasta de o manieră conştientă, în domeniul curativ al bunurilor culturale – în domeniul protecţiei lor. Aceasta se găseşte acum la baza unui nou curent în domeniul restaurării – conservării care şi-a făcut apariţia, de o manieră experimentală în anii ’80, dar care a fost definită la începutul anilor ’90. Abordarea metodologică a conservării preventive îşi are rădăcinile în experienţele nefaste ale trecutului şi într-o speranţă mai bună pentru viitor.

Pe de o parte noi vedem mari şi ireversibile pierderi în substanţa materială a bunurilor culturale şi aceste deteriorări au fost cauzate de către vechii conservatori înşişi. Pe de altă parte suntem convinşi pentru totdeauna că noii conservatori vor dispune de metode de diagnostic din ce în ce mai sofisticate şi vor utiliza noi materiale având o calitate care va fi, de altfel, deja verificată.

Desscarcă pdf

Tags: , ,