Autor – Vasile Dascălu, Laurențiu Chiculiță

În ultimii ani, aproape s-a generalizat utilizarea procedeelor de injectare a pereţilor din zidărie de piatră sau cărămidă, volumul acestor lucrări, cantitativ şi valoric, având o pondere însemnată în ansamblul lucrărilor de consolidare şi restaurare.
Această pondere este mai ridicată în cazul monumentelor prin necesitatea conservării structurii de alcătuire a construcţiei, a materiei originare în măsură cât mai mare (100% dacă se poate).
La celelalte construcţii, când materia din care este alcătuit zidul este în mare parte degradată, se recurge la rezidiri-refaceri şi nu la soluţii mult mai costisitoare de conservare prin consolidare in situ.
Procedurile de injectare care se aplică pe şantierele de restaurare nu diferă prea mult ca utilaje tehnologice folosite, dar pot exista deosebiri esenţiale privind efectul asupra elementului consolidat, precum şi în ce priveşte îndeplinirea unor exigenţe specifice monumentului şi în asigurarea unui nivel de calitate garantat (verificabil).

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , , , ,