Autor – Tereza Sinigalia

Brazilia – a 34-a Sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial – 1 august 2010: A fost o zi mare pentru monumentele istorice din România: Înscrierea bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Suceviţa în Lista Patrimoniului Mondial, ca extindere a poziţiei 598 din această Listă: „Biserici din Moldova cu picturi murale exterioare” . Pentru a înţelege mai bine semnificaţia acestui eveniment este util un recurs la puţină istorie:

În 1972, UNESCO constata necesitatea protejării unor bunuri excepţionale din creaţia umanităţii, a căror valoare este recunoscută ca fiind universală şi instituia în acest scop Lista Patrimoniului Mondial. Înscrierea în această Listă are la bază un set de valori, două dintre ele fiind fundamentale: autenticitatea şi integritatea monumentului propus spre înscriere. Aceste valori sunt materializate în patru de criterii, exprimate concis în documentele emise de Comitetul Patrimoniului Mondial, fiecare bun propus pentru înscriere trebuind să corespundă cel puţin unuia dintre aceste criterii complexe, regula obişnuită fiind adoptarea a două. Documentul rezultat în urma reuniunii din 1972 poartă denumirea de Convenţia Patrimoniului Mondial şi rând pe rând, statele lumii au semnat-o şi au ratificat-o, în sensul adoptării principiilor ei şi al asumării responsabilităţii respectării lor prin protecţia specială acordată monumentelor culturale sau naturale, pe care statul respectiv însuşi le-a propus spre înscriere, considerând că reprezintă o valoare naţională şi în acelaşi timp universală…

Citește în format pdf

 

Tags: ,