Autor – Smaranda Doina Nour, Coloman Andrei Szalontay

Consolidarea construcţiilor are ca scop, aşa cum este cunoscut, restabilirea performanţelor necesare unei exploatări normale, asigurarea fiecărei părţi componente a structurii şi a rigidităţii spaţiale în ansamblu. Totodată, reabilitarea urmăreşte să conserve, la clădirile de patrimoniu, cât mai mult din elementele iniţiale, din structură sau din elementele nestructurale (faţade, fresce etc).
Aceste lucrări prezintă o serie de elemente specifice care le deosebesc de lucrările de proiectare/execuţie a clădirilor noi.
Deşi la intervenţii se utilizează materiale şi procedee uzuale, acestea necesită adaptări şi interpretări în funcţie de situaţia concretă a avariilor, cât şi de mijloacele disponibile.

Descarcă pdf

Tags: , , ,