Autor – Alexandru Bârlădeanu

Interesul pentru păstrarea monumentelor trecutului, este o trăsătură aş spune de o importanţă deosebită a omului, o reacţie firească de asezare a trecutului ca fundament pentru ceea ce suntem noi acum şi bază pentru viitor.
Dintr-o clasificare a monumentelor după natura lor, aş vrea să mă refer la “Monumentul de arhitectură” categorie din care fac parte: clădiri şi ansambluri de clădiri aparţinând diferitelor perioade din dezvoltarea
omenirii. Într-o clasificare a monumentelor după utilizarea lor, monumentele de arhitectură pot fi considerate în marea lor majoritate ca monumente vii, îndeplinind funcţiuni utilitare, fie păstrându-şi funcţiunile iniţiale, fie că acestea sau schimbat în timp. Acestea participă la viaţa cotidiană şi sunt prinse în relaţiile funcţionale ce acţionează în diferitele comunităţi.

Descarcă pdf

Tags: , ,