Autor – Vasile Dăscalu

Municipiul Iaşi este amplasat în partea de nord-est a României, în podişul Moldovenesc, la o distanţă de cca. 200 Km de principalul focar al seismelor majore situat în zona de curbură a munţilor Carpaţi, în regiunea Vrancei.
Numai în ultimele două secole, construcţiile oraşului au fost afectate de numeroase seisme (1802, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990).Pentru această asezare urbană, deşi cutremurele de pământ reprezintă principala sursă de hazard natural, vulnerabilitatea este sporită de asocierea seismelor cu fenomene de alunecări de teren şi de terenuri slabe de fundare care amplifică avarierea clădirilor şi infrastructurii oraşului.
Amplasarea construcţiilor este fie pe lunca râului Bahlui, fie pe versanţii înconjurători. În zona de şes predomină ca teren de fundare argila contractilă iar pe versanţi loessul sensibil la umezire.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,