Autor – Dan Olaru

Bisericile ortodoxe reprezintă cele mai răspândite şi valoroase monumente istorice şi/sau de arhitectură din România. Practica de investigare a acestor monumente şi cea de proiectare a consolidării lor structurale, cu valoroase soluţii date de specialiştii noştri, a demonstrat că există nişte mecanisme tipice de avariere, mai ales sub acţiunea cutremurelor de pământ semnificative. Deşi lucrurile par clare, constrângerile Chartei de la Veneţia obligă inginerii proiectanţi de consolidări să recurgă la soluţii dificile. Desigur, limitările nu permit cele mai eficiente intervenţii menite a obţine o siguranţă structurală similară cu aceea care se conferă construcţiilor noi, şi aceasta deşi avem de a face cu obiective care aparţin patrimoniului cultural naţional!
În lucrare vor fi schiţate unele clasificări (una generală, pentru toate edificiile de cult – chiar în acest capitol introductiv; a doua – a autorului lucrării de faţă – numai pentru biserici), trecute în revistă principalele moduri de avariere ale bisericilor ortodoxe, plecând de la excelentele articole şi comunicări ale d-lui prof. Al. Cişmigiu; enumerate unele particularităţi ale reabilitărilor structurale cele mai potrivite acestor monumente, insistându-se asupra efectelor “create” de prezenţa turlelor din zidărie şi date exemplificări (cu propriile contribuţii) la proiectarea de consolidări.

Descarcă pdf

Tags: , , ,