Autor – Andrei Vretos

În cadrul programului de colaborare dintre UNESCO şi România, proiectul de conservare şi restaurare a Mănăstirii Probota a fost conceput pentru a funcţiona ca un şantier – pilot, cu echipe mixte de restauratori şi de cercetători, români şi străini, pe baza celei mai moderne metodologii interdisciplinare din domeniu.
Pictura este cea care a constituit punctul de pornire a Proiectului, cea care a determinat şi înscrierea monumentului pe Lista Patrimoniului Mondial, iar restaurarea ei scopul esenţial.
În acest context documentaţia ca oglindă a procesului de restaurare a beneficiat de o atenţie cu totul specială şi a apărut ideea informatizării sale.
Scopul era de a crea o bază de date pentru picturile bisericii Sf. Nicolae, prima aplicare în România a unui program informatizat complet pentru toate cele 5 spaţii de cult (altar, naos surmontat de turlă, camera mormintelor, pronaos şi pridvor ) ca şi pentru exterior.

Descarcă pdf

Tags: , , ,