Autor – Gheorghe Mânăstireanu

Despre restaurarea Casei Catargiu, azi Muzeul “Unirii”, cu referire la detaliile de rezistenţă şi de arhitectură, au fost prezentate comunicări la ediţiile precedente ale Simpozionului.
Prezenta lucrare încearcă să pună în valoare restaurarea elementelor de feronerie ca element de detaliu al arhitecturii interioare şi exterioare, inclusiv cele din metal, cu referire directă la mânere, şilduri, balamale, cremoane şi cele două balcoane.
Restaurarea actuală se doreşte a fi o restaurare completă şi complexă şi de aceea au fost studiate cu atenţie toate elementele artistice, cele două balcoane nefăcând distincţie. Astfel, când au fost decapate straturile de vopsea de pe balamalele de la uşi şi ferestre, s-a constatat că o parte erau confecţionate din bronz, iar celelalte din fier.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,