Autor – Aurica Ichim, Smaranda Gâlea, Titel Sinescu

Majoritatea monumentelor istorice laice – palate şi case boiereşti ale oraşului Iaşi datează din secolele XVIII şi XIX, construite în cadrul procesului complex de înnoire reprezentat de dezvoltarea economiei bazate pe relaţii capitaliste. Totodată acest proces reprezintă schimbarea mentalităţii boierimii şi intelectualităţii vremii, fiind o modă studiul la Paris, Berlin şi Viena. Tradiţiile culturale, aduse de acest nou suflu s-au manifestat mai ales în arhitectura civilă. Se construiesc în secolul al XIX-lea multe palate şi case boiereşti, iar cele mai vechi sunt înnoite, refăcute în stil eclectic, clasicist sau neogotic. Ambianţei exterioare şi interioare a acestor construcţii îi asociem în prezent atmosfera evenimentelor istorice şi culturale ale timpului, modul prin care oraşul trăieşte ca istorie cumulată, nostalgia după vechile valori, conştiinţa comorilor de artă făurite pe acest loc. Prin aceste monumente îşi merită în mare parte numele de “oraşul vechilor zidiri”.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , ,